Poslať známemu - 2-i byt–Žiadaná lokalita Stará Fončorda.

E-mail :